Aircondition DX-aggregater

Oslo Kulde forhandler luftkjølte DX aircondition-aggregater fra General, Toshiba og Mitsubishi samt vannkjølte aircondition-aggregater fra Airwell.

Disse aggregatene brukes ofte til kjøling av mindre serverrom og UPS-rom fordi de er mye rimeligere enn dataromskjølemaskiner og mer kompakte i størrelsen. Disse aircondition- / varmepumpe-aggregatene har den fordelen at de har inverterstyrte kompressorer. Dette betyr at kompressoren er turtallstyrt og vil regulere kjøleeffekten avhengig av kjølebehovet.

Oslo Kulde har installert industrielle inverter-aggregater fra General, Toshiba og Mitsubishi i serverrom og oppnådd gode resultater. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!

Generell

Luftkjølte splittaggregater

Dette er 2-delte anlegg med inne- og utedel, hvor man legger kuldemedierør og strøm mellom komponentene. Disse aggregatene leveres vanligvis med kjølekapasitet mellom 2 og 14 kW. Større spesialaggregater kan også leveres. Aggregatene kan leveres med vegghengte, takhengte eller gulvstående innedeler. Maskinene har også varmepumpefunksjon.


Vannkjølt splittaggregat

Vannkjølte splitt-aircondition-anlegg. GCAO-serien fra Airwell benyttes gjerne der det ikke er mulig å installere luftkjølt utedel på yttervegg, og hvor man ønsker å skjule mesteparten av installasjonen. GCAO-serien leveres med kjøleeffekt fra 2,9 kW til 7,1 kW og kommer med modulerende vannspareventil for mest mulig økonomisk drift. Aggregatene leveres med veggmontert innedel.

Vi kan også levere vannkjølte industrielle aircondition aggregater med større kjøleeffekt, samt luft- eller vannkjølte dataromskjølere.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!